Home » Vrywaringsklousules

Vrywaringsklousules

Vrywaringsklousules in kontrakte – fynskrif kan dit uitkanselleer

Vir verskaffers van goedere of dienste is die invoeging van ‘n duidelike vrywaringsklousule (‘n klousule wat jou aanspreeklikheid teenoor die kliënt uitsluit of beperk) in jou kontrakte ‘n belangrike deel van jul risikobestuur. Neem net kennis van die beperkings wat ons reg hierop plaas. Soos ‘n onlangse uitspraak van die Appèlhof illustreer, kan jou eerste struikelblok met jou beroep op ‘n betwiste vrywaringsklousule wees om ‘n hof te oortuig dat die verbruiker werklik op grond van daardie voorwaarde ‘n kontrak aangegaan het