Home » uitsetting

uitsetting

Uitsetting geweier – Grondeieneaars, onregmatige huurders en die toets vir “regverdigheid en billikheid”

“Onregmatige okkupeerders” van grond geniet omvangryke beskerming onder ons Grondwet en ander wetgewing. Eienaars en verhuurders moet verstaan hoe belangrik dit is om versigtig te werk te gaan wanneer die kwessie van uitsetting ter sprake kom. Daar moet volledig aan die bepalings van die Wet op Voorkoming van Onregmatige Uitsetting en Onregmatige Okkupasie van Grond, oftewel “PIE” (“Prevention of Illegal Eviction and Unlawful Occupation of Land Act”) voldoen word. Dit is nie onmoontlik nie, maar die vereistes kan nie ligtelik opgeneem word nie. Hou in gedagte dat ‘n hofbevel verkry moet word voordat ‘n uitsetting mag plaasvind, met bykomende beperkings wat gedurende die COVID-19 inperkings geld.