Home » kubermisdade

kubermisdade

Gebruik die wet op kubermisdade om jouself te beskerm

Die Wet op Kubermisdade, wat jare al in aantog was, is nou (met ingang van 1 Desember 2021) uiteindelik grootliks van krag. Sommige bepalings word steeds opgehou, veral dié wat verband hou met “wraakpornografie” en die toestaan van beskermingsbevele. ‘n Hele reeks onwettige kuberverwante aktiwiteite word nou spesifiek gekriminaliseer.