Home » informele werker

informele werker

Eiendom: Waarom het jy ‘n okkupasiesertifikaat nodig voordat jy koop?

Stel jou dit voor – jy koop jou droomhuis, betaal daarvoor, neem oordrag op jou naam en trek saam met jou gesin in. Dan onstaan ‘n probleem. Die Munisipaliteit sê vir jou dat geen okkupasiesertifikaat ooit vir die eiendom uitgereik is nie en dat jy gevolglik die huis dadelik moet ontruim.

Wanneer moet jy ‘n prokureur kry om jou by te staan?

Mense mag dalk geïntimideer voel deur die regstelsel. Met tydige en toepaslike regsadvies kan jy duur foute vermy en verseker dat jou regte beskerm word. Hier is ‘n kort gids oor wanneer en hoekom jy regshulp moet soek.

Nuwe jaar, nuwe besigheid – hoe om die regte entiteit daarvoor te kies

As jy daarvan droom om in 2024 vir jou eie rekening te begin woeker, vra jouself hierdie vrae voordat jy begin. Is ek ‘n entrepreneur? Jy het ‘n wonderlike idee, jy kan nie wag om jou nuwe besigheid te begin nie, sukses en rykdom wink vir jou! Nou moet jy jouself afvra – is ek geskik vir die uitdagings van entrepreneurskap?

Werkgewers: Pasop vir die mite van die ‘informele werker’

Werknemers in Suid-Afrika geniet goeie beskerming onder ‘n reeks wette soos die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (WBDV), die Wet op Arbeidsverhoudinge (WAV) en die Wet op Gelyke Indiensneming (WGI). {The Basic Conditions of Employment Act (BCEA), the Labour Relations Act (LRA) and the Employment Equity Act (EEA).} Die gevolge vir werkgewers wat nie die bepalings van hierdie wette nakom nie, eindig gewoonlik by die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA).