Home » News » Wanneer moet jy ‘n prokureur kry om jou by te staan?

Wanneer moet jy ‘n prokureur kry om jou by te staan?

“The first thing we do is, let’s kill all the lawyers.” (Shakespeare)

Ons skrywersvriend Shakespeare moes ‘n ongelukkige ervaring of twee met die regspraktisyns van sy tyd gehad het om een van sy karakters hierdie bedreiging te laat uitspreek. Die realiteit is dat belangrike aspekte van ons lewens een of ander tyd deur die wet geraak word en die enigste manier om hierdie troebel waters veilig en met selfvertroue te navigeer, is met professionele regsleiding.

Mense mag dalk geïntimideer voel deur die regstelsel. Met tydige en toepaslike regsadvies kan jy duur foute vermy en verseker dat jou regte beskerm word.

Hier is ‘n kort gids oor wanneer en hoekom jy regshulp moet soek.

Wanneer moet jy regshulp soek?

Die kort antwoord is natuurlik “enige geleentheid waar jy met ‘n beduidende regskwessie gekonfronteer gaan word”. Ons kyk na van die meer algemene en belangrike scenario’s waarin spesifieke regsadvies en bystand soms oordrewe lyk, maar waar jy vanselfsprekend net baat kan vind met gepaste regsadvies.

  • Koop of verkoop van ‘n eiendom: Die proses om ‘n huis te koop of te verkoop behels verskeie wetlike vereistes, van kontrakte en die oordragproses tot die finansiële aspekte wat hanteer moet word. Om jou prokureur vir regsadvies te vra voordat jy iets teken, kan verseker dat die transaksie vanuit die staanspoor wetlik bindend is en dat jou belange beskerm sal word.
  • Om ‘n besigheid te begin: Om ‘n besigheid te stig vereis ‘n goeie begrip van al die wetlike aspekte. Ons kan jou adviseer oor die beste regstruktuur vir jou besigheid, ons kan help om kontrakte en ooreenkomste op te stel, en ons kan ook verseker dat jou besigheid aan alle relevante wette voldoen.
  • Opstel van ‘n testament: ‘n Geldige testament is ‘n absoluut noodsaaklike dokument wat verseker dat jou sake en jou geliefdes s’n behoorlik in plek is vir die dag wanneer jy tot sterwe kom. Ons sal jou help om ‘n testament op te stel wat jou wense duidelik saamvat en wat jou gekose begunstigdes se belange sal beskerm.
  • Om te trou: Die keuse van die gepaste “huweliksbedeling” voor jy trou is noodsaaklik. Ons sal jou help om die gepaste keuse te maak en om die toepaslike huweliksvoorwaardekontrak (HVK) te struktureer en om beide van julle se belange te beskerm.
  • Om te skei: Die langtermyn persoonlike en finansiële gevolge van egskeiding beteken dat jy regshulp gaan benodig. Hoe vroeër jy ons nader vir raad en hulp, hoe meer effektief kan ons jou van hulp wees om hierdie ongelukkige proses met so min vertragings en dispute as moontlik af te handel en deur te sien.
  • Werkgewer-/werknemerkontrakte en geskille: Ons indiensneming- en arbeidswette is kompleks en die gevolge daarvan om dit verkeerd te doen, kan uiters ernstig wees. Daar is geen plaasvervanger vir vooraf en toegepaste regsadvies oor die strukturering van dienskontrakte en die sinvolle hantering van dispute soos wat dit ontstaan nie.
  • Hantering van dispute: Of dit nou ‘n dispuut is met ‘n werkgewer, ‘n werknemer, ‘n buurman, ‘n kliënt, of inderdaad enigiemand anders, om regsadvies in te win kan jou help om die kwessie op te los en jou regte te beskerm. Ons kan jou help om jou regte te verstaan, aan die regte kant van die wet te bly, ‘n skikking te beding, mediasie of arbitrasie te versoek, of indien nodig, jou in die hof te verteenwoordig.
  • Enige kennismaking met ons strafregstelsel: Om van ‘n misdaad beskuldig te word, kan enige tyd met enigiemand gebeur. Miskien word jy gearresteer nadat jy nie ‘n asemtoetser-toets kon slaag nie, of jy word dalk gedreig met ‘n statutêre oortreding wat met jou belastingsake verband hou. Dalk iets ernstiger of dalk lyk dit onbelangrik, maar moenie enige kanse hier waag nie – nader ons eerder dadelik vir hulp – anders kan jy eindig met ‘n kriminele rekord en ernstige strawwe wat opgelê word.

Wat van klein eise, geringe dispute, en dies meer?

Jy sal waarskynlik nie die koste van formele regsadvies en -hulp hoef aan te gaan wanneer kleiner en minder belangrike dispute en kwessies opduik nie. Dit is altyd goed om eers by ons seker te maak. Iets wat oënskynlik gering is, kan ernstige gevolge in die toekoms inhou as dit nie behoorlik hanteer word nie, en ons sal jou vertel of dit die geval is of nie.


Wees ook versigtig vir ‘n minimale besparing.

Regsbystand kan duur wees, maar wees versigtig vir die versoeking om as ‘n verbruiker van regsdienste ‘n paar rande te wil spaar. Ons hofverslae is vol sake waar, by gebrek aan ‘n bietjie vooraf en spesifieke regsadvies, litigante uiteindelik lang, bitter en duur sake voer – van hof na hof word dit beveg – en dikwels word dit verloor.

“A stitch in time saves nine” so lui die ou Engelse gesegde. Wyse raad, en die moeite werd om in ag te neem.


Die inligting hierin vervat is van ‘n algemene aard en moet nie as professionele advies gebruik word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u professionele adviseur vir spesifieke en toegepaste advies.